Учени от  Калифорнийския университет публикуваха в списанието "Протоколи на Националната академия на науките" резултатите от свое изследване, според което ледената покривка на Гренландия се разпада с ускоряващи се темпове.

От 1980 г. топенето на ледниците се е ускорило шест пъти. Ледената покривка на Гренландия обхваща 1,7 милиона квадратни километра (над 15 пъти територията на България), покривайки почти цялата територия на острова.

До началото на 70-те години на миналия век няма надеждни данни за оценка на поведението на ледниците. Учените в момента разполагат със сателитни данни, наблюдения от програмата на НАСА IceBridge и други данни.

През 70-те години дори се е наблюдавало увеличение на ледената покривка - прираст от около 68 милиарда тона лед годишно.През 90-те години Гренландия започва да губи лед средно с 50 милиарда тона годишно. Освен това, скоростта на топене се ускорява почти със светкавична скорост. От 2000 до 2010 г. годишната загуба е 187 гигатона (милиарда тона), а от 2010 до 2018 г. тя достига 286 гигатона - т.е налице е почти удвояване на темповете на загуба на лед.

Във връзка с топенето на леда през това време, океаните се увеличиха с 13,7 милиметра.

Този процес се дължи на глобалното затопляне и може да доведе до още по-голямо увеличение на морското равнище. Това, от своя страна, може да доведе до наводняване на много крайбрежни райони.