По данни на електроенергийния системен оператор (ЕСО), страната ни от началото на годината е нетен вносител на ток. 

Износът на електроенергия за първите 19 дни на годината миналата година е бил е 420 727 мегаватчаса, а тази година е само 276 729, Съответно вносът е бил 188 914, а сега е  313 878 MWh. Това означава, че реално сме внесли кръгло 40 000 мегаватчаса повече, отколкото сме изнесли.

Снимки: ЕСО

Причините са и икономически, тъй като според анализатори, борсовата цена на електроенергията у нас е една от най-високите на континента. Същевременно, част от причините, при това немаловажни, са крият в природните условия. В таблицата можете да видите, че за разлика от същия период миналата година, големите водноелектрически централи през тази са произвели почти наполовина по-малко електроенергия.

Общо, в сравнение с миналата година, производството на ток в страната е спаднало с почти 15 процента. С повече от 6 на сто е спаднало и потреблението у нас за периода. Това в много голяма степен може да сложим на сметката на топлото време през януари, макар да е възможно да има и други причини.

Същевременно, с над една трета (34 процента) е спаднал износът.

Освен посоченото рязко намаление на производството на големите ВЕЦ (което на днешна дата, към конкретния момент в 11 часа тази сутрин клони към нула и е под 2 десети от процента. Това е разумно решение на диспечерите, тъй като сушата, за която пишем, продължава и от началото на зимата на места в страната валежите са под една десета от обичайните. Междувременно, енергията от ВЕЦ е една от най-евтините и без съмнение, най-екологичните, с дял, близък до десетина на сто (понякога и повече) от произвежданата в страната общо. Сега дялът и е практически нула процента. Тук не броим т. нар. "малки ВЕЦ", чийто дял е незначителен.

Основната произведена енергия, видно от моментната "баница" на ЕСО,  почти 90 на сто, е произведена от АЕЦ и различни видове ТЕЦ.

Заради слънчевото време, близо 9 на сто от електроенергията в момента се произвежда от фотоволтаични централи, а малко над процент и половина - от вятърни такива.

Снимки: ЕСО

През следващата седмица този процент сумарно ще се колебае малко, но ще има и достатъчно вятър, както и слънчеви дни.