Изследване, публикувано в изданието Earth and Planetary Science Letters, проследява нивата на киселинност на океаните на планетата ни през последните 22 милиона години.

>>>Виж галерия от снимки>>>

То е проведено от Университета в Кардиф, и сочи, че при сценария, при който продължим да отделяме емисии на въглероден диоксид (CO2) със сегашните темпове, окисляването на океана вероятно ще достигне безпрецедентни за последните над 10 милиона години, нива.

Окислението (ацидификацията) на океана възниква, когато CO2 от атмосферата се абсорбира от морската вода, което води до по-кисела вода с по-ниско рН.

Около една трета от CO2, отделян от изгарянето на въглища, нефт и газ, се разтваря в океаните. От началото на индустриалната ера океанът е усвоил около 525 милиарда тона CO2, което се равнява на около 22 милиона тона дневно.

Бързият приток на CO2 в океаните е сериозна заплаха за морския живот, като черупките на някои морски животни вече се разтварят в по-киселата морска вода.

В проучването изследователите се заемат да реконструират нивата на киселинност на океана и нивата на атмосферния CO2 през последните 22 милиона години.

Това става, като се изучават вкаменелостите на малките морски създания, които някога живеели в близост до океанската повърхност,  използвайки химията на техните черупки, за да наблюдават киселинността на морската вода, в която са живели съществата.

Въз основа на тази информация изследователите са успели да поставят своите нови данни за нивата на рН и CO2 в контекста на бъдещите сценарии за въглеродни емисии, които са признати от Междуправителствения панел по изменение на климата (IPCC).

Според бъдещия сценарий "без промяна", където продължаваме да емитираме CO2 със същия темп, какъвто правим и днес, атмосферният CO2 ще бъде близо 930 части на милион през 2100 г., в сравнение с около 400 части на милион днес (на 3 май дневният пик в Мауна Лоа достигна 415 части на милион - бел на редактора).

По подобен начин рН на океаните ще бъде по-малко от 7,8 през 2100 г. в сравнение с рН около 8,1 днес. Това е много важно, тъй като скалата на рН е логаритмична, което означава, че промяна от само 0.1 рН единици представлява 25% увеличение на киселинността.

Тези нива на атмосферния CO2 и киселинността на океана не са били наблюдавани от средата на миоценския климатичен оптимален период преди около 14 милиона години, когато глобалните температури са били около 3 ° C по-високи, отколкото днес.

Водещият автор на изследването д-р Синдия Сосдиан, от Колежа по Земята и океанските науки на Университета в Кардиф, заявява: "Нашият геоложки запис за окисляването на океана в миналото ни показва, че при сегашната траектория на емисиите, океанските условия ще бъдат различни от които и да е през последните 14 милиона години."

Професор Кари Лиър, съавтор на изследването, добавя: "Сегашното рН вече е вероятно по-ниско от всяко време през последните 2 милиона години. Разбирането какво означава това за морските екосистеми, изисква дългосрочни лабораторни и полеви изследвания, както и допълнителни наблюдения от фосилните данни."