В статията, публикувана в сайта  https://theconversation.com  става дума за градските дървета във Великобритания, но почти всички изводи важат за всички градски дървета на континента.

Благодарение на викторианските улични озеленители, много британски улици са проектирани с големи дървета и, тъй като 84% от населението живее в градски райони, повечето хора  срещат повече дървета дървета по улиците на градовете, в които живеят, отколкото в горите.

Обединеното кралство е една от най-слабо залесените в градска среда страни страни в Европа (с 13% покритие в сравнение със средното ниво за ЕС от 38%) и затова уличните му дървета са още по-ценни.

Това стана още по-ясно, когато миналата пролет Великобритания за пръв път влезе в локдаун и когато много хора прекараха повече време по местните си улици и в паркове. Онлайн приложението Tree Talk съобщи за 50 пъти повече потребители. Мнозина от тях за пръв път са се 'влюбили" в уличните си дървета.

Дървесината на уличните дървета съхранява въглерод, докато техните корени и корони поддържат дивата природа и по-бавното оттичане на  валежите, намалявайки градските наводнения.

>>>>>Виж снимки на дървета и в софийската градска среда>>>>>

Транспирацията и сянката от техните корони намаляват температурите в горещите периоди на годината, докато листата, улавящи замърсяването, намаляват разпространението на алергични заболявания и астма.

Дори тези екосистемни услуги не бяха достатъчни, наличието на дървета по нашите улици намалява нивата на престъпност и подобрява психичното здраве и благосъстояние. Едно зряло дърво на улицата може да има нетна стойност на екосистемната услуга от хиляди лири.

Големите дървета се секат

За съжаление, Великобритания има нездравословен навик за изсичане на дървета на улицата. До 60 дървета на ден се изсичат, за да се направи място за сгради и инфраструктура, като пътища или канализация. Процентът на сечта може да се повиши, тъй като развитието се ускорява и правителствата облекчават правилата за планиране, за да подпомогнат икономическото възстановяване след пандемията.

По-големите улични дървета са най-често жертви на развитието, тъй като те са предизвикателство за градските дизайнери.

Големи видове се нуждаят от разходи: скъпи, внимателно проектирани пространства и структура, които да им помогнат да растат безопасно, заобиколени от бетона и да попречат на корените им да изтласкват тротоарните плочки.

Такива разходи обаче са повече от компенсирани, когато ценим природата - един зрял дъб произвежда стотици хиляди литри кислород годишно и поддържа хиляди видове птици, насекоми, лишеи и гъбички.