"Климатът се е променял и преди"

"Климатът винаги се променя. Имали сме ледникови и топли периоди, когато е имало дори алигатори на  Шпицберген (покрит с лед арктически остров в момента). Ледниковите периоди са се редували с топли такива през сто хиляди години  през последните 700 хиляди години. Имало е предишни периоди, които изглежда са по-топли от сегашните, въпреки нивата на CO2, които са били по-ниски, отколкото сега. В близкото минало пък имахме средновековния топъл период (оптимум) и малката ледена епоха.".

 

Цитатът е на доктор Линдзен, един от броящите се на пръстите на едната ръка учени, които не вярват в изменението на климата (политиците като г-н Тръмп няма да споменаваме). 

Д-р Линдзен дълго време беше нещо като знаме на псевдоскептиците и всякакви  конспиратори, отричащи както самият факт на глобалното затопляне, така и човешкият принос в него.

Да разгледаме твърдението в цитата и да видим, наистина ли е така. 

Парниковите газове - основно СО2, но и метанът, са участвали в повечето от промените в климата в миналото на Земята. Когато са намалявали, глобалният климат е бил по-студен. Когато се увеличавали, глобално се е затопляло.

Когато нивата на СО2 са скачали бързо, последващото глобално затопляне е било силно разрушително и понякога предизвиквало масови измивания. Днес хората отделят огромни количества CO2, с по-бързи темпове, отколкото дори преди най-разрушителните климатични промени в земното минало.

Рязка срещу бавна промяна.

Животът е процъфтявал в Еоцена, Креда и други епохи с висок СО2 в атмосферата, защото парниковите газове са в баланс с въглерода в океаните и атмосферата. Животът, океанската химия и атмосферните газове са имали милиони години, за да се приспособят към тези нива.

Но в миналото на Земята има няколко епизода, когато температурата на Земята скача рязко, по същия начин, както днес. Тези са били причинени от големи и бързи емисии на парникови газове, точно както хората причиняват днес.

Рязкото глобално затопляне почти винаги е било много разрушително за живота, причинявайки масови измирания, като например в края на Пермските, Триаските  или дори средните камбрийски периоди.

Симптомите от тези събития (голям, бърз скок на глобалните температури, повишаването на морското равнище и подкисляването на океана) се случват днес с климатичните промени, предизвикани от човека.

Така че, да, климатът се е променял и преди хората и в повечето случаи учените знаят защо.

Във всички случаи виждаме същата връзка между нивата на CO2 и глобалните температури и миналите примери за бързи емисии на въглерод (точно както днес) са били  като цяло много разрушителни за живота на Земята.