Националният институт по метеорология и хидрология отбелязва днес две годишнини - 130 години от създаването на националната метеорологична служба и 100 години от установяването на регулярни хидроложки наблюдения.

Честването е под патронажа на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев, и е от 9.30 часа в зала "Роял" на "София хотел Балкан", съобщиха от НИМХ.

НИМХ е една от най-старите хидрометеорологични служби в Европа, която днес съчетава две дейности - на водеща научна организация и на оперативна служба.

Дългата история на хидрометеорологичната дейност в България започва в далечната 1887 г., когато на 1 февруари се открива първата метеорологична станция с регулярни инструментални наблюдения, провеждащи се без прекъсване цели 105 години. /до 1992 г./

На 20 февруари 1890 г. с предписание на Министерството на просвещението станцията в София добива статут на Централна метеорологична станция, а акад. Спас Вацов става неин завеждащ. Тази дата се приема за начало на българската метеорологична служба.

В НИМХ са обединени научните и научно-приложните дейности в областта на метеорологията, хидрологията, агрометеорологията, изменението на климата и управлението на водните ресурси.

Също така, НИМХ изгражда, поддържа и експлоатира националната хидрометеорологична мрежа в България, която в момента се състои от 1026 станции и така обслужва обществото и държавните институции с текущи данни и прогнози.

В НИМХ се създават и поддържат в оперативен режим различни системи за ранно предупреждение - за наводнения, за очаквано замърсяване на въздуха, за трансграничен пренос на радиоактивно замърсяване при аварии в АЕЦ; за разпространение на нефтени разливи, за пожароопасност, за опасно време чрез европейската система МЕТЕОАЛАРМ и други.