Според нов доклад, публикуван от Службата на ООН за намаляване на риска от бедствия (UNISDR), през последните двадесет години преките икономически загуби от бедствия, свързани с изменението на климата,  са се увеличили драстично, един и половина пъти. 

Докладът е публикуван преди дни, на 13 октомври - Международният ден за управление на бедствията, като една от темите, които са свързани с намаляването на икономическите загуби от природни бедствия.

Значението на тези инициативи отново беше потвърдено от индонезийското цунами в навечерието на доклада, както и най-силния ураган Майкъл, който мина през югоизточните щати на САЩ.

Според новия доклад на ООН, в периода 1998-2017 г. най-големите икономически загуби от бедствия са в САЩ, 944.8 млрд. долара.

Снимка: UNISDR

Следват Китай, с 492.2 млрд.долара, 376.3 млрд. долара в Япония, Индия с 79.5 млрд. долара, Пуерто Рико с 71,7 млрд. долара

Бурите, наводненията и земетресенията поставят три европейски страни в топ десет на икономическите загуби: Франция - 48,3 млрд. долара, Германия с 57,9 млрд. долара и Италия, с 56,6 млрд. долара. Мексико (46,5 милиарда долара) попълват списъка.

През този период 1,3 милиона души са загинали и 4,4 милиарда души са били ранени, останали  без дом, били са принудени да напуснат местата си на пребиваване или се нуждаят от спешна помощ. 563 земетресения, включително свързаните с тях цунами, са причинили 56% от общата смъртност.

В периода 1998-2017 г. страните, засегнати от природни бедствия, съобщават за директни икономически загуби в размер на 2 908 млрд. долара (близо 3 трилиона долара), от които 2,245 млрд. долара се дължат на свързани с климата бедствия (77% от общото).

За сравнение, общата загуба за периода 1978-1997 г. възлиза на 1313 милиарда долара, от които хидрометеорологичните опасности възлизат на 895 милиарда долара (68%).

По отношение на честотата на възникване на катастрофални събития, свързаните с лошо време, също доминират. Те представляват 91% от всички 7255 големи регистрирани събития от 1998 г. до 2017 г. Наводненията (43,4%) и бурите (28,2%) са двете най-чести бедствия.

В доклада се заключава, че изменението на климата увеличава честотата и крайните проявления на тежките метеорологични явления и че бедствията ще продължат да бъдат сериозно препятствие пред устойчивото развитие.