Повишаването на морското равнище в резултат на загубата на маса в Западна Антарктика е значително променено от големи аномалии в снеговалежите, съобщава материал в  Nature Communications.

Ново изследване оценява количествено влиянието на аномалните валежи върху загубата на лед от море Амундсен в Западна Антарктида.

Това е основен басейн за оттичане на леда от ледения щит на Западна Антарктида през последните 25 години.

В статията е представен запис на "входно-изходния масов баланс" на залива на море Амундсен за периода 1996-2021 г., като е установено, че от 1996 г. насам регионът е загубил 3331 млрд. тона лед, което е довело до покачване на нивото на световния океан с 9,2 mm.

Изследователите идентифицират две аномални валежни събития, които са имали голямо, макар и краткотрайно въздействие върху темповете на изменение на масата:

През 2009-2013 г. постоянно ниските снеговалежи са довели до допълнителна загуба на 51 млрд. тона маса годишно, докато екстремните валежи през зимите на 2019 и 2020 г. са намалили загубата на маса с 60 млрд. тона всяка година.