Да започнем с прогнозите на подразделението на американската агенция по океаните и климата (NOAA) - CPC, център за климатични прогнози.

Според актуалната и сезонна прогноза, за района на Балканите се очаква средно за зимния сезон температурата да бъде с около 2 градуса над тази от периода 1999-2010, което прави общо над 3 градуса по-топло от климатичната норма за края на миналия век. на сезонна база това е огромна аномалия и дори частичната реализация на сценария на НОАА означава доста мека зима у нас.

>>>>>Очаквани температурни аномалии за зимния сезон, актуална прогноза на NOAA

Според NOAA зимата у нас ще бъде и значително по-суха от обичайното. Тази прогноза се "връзва" много добре с прогнозите на база аналогии, които ще споменем по-долу.

>>>>>Очаквани валежни количества - аномалии, актуална прогноза на  NOAA

Вероятностната прогноза на солидната британска метеоцентрала UKMET е в синхрон, и чертае висока вероятност за суха зима, като вероятността за мек сезон е между 50 и 60 на сто, а останалите два варианта - за нормална или студена зима, са посочени с около 20 на сто вероятност от консервативните британски климатолози.
Тяхната прогноза е ценна, защото на фона на миналогодишните прогнози за мека зима, които се провалиха като цяло, единствено те през втората половина на есента усетиха промяната на тренда и последните им прогнози преди зимата увеличиха вероятността за поднормена зима.

Много мека зима очаква  и  японската JAMSTEC, както и всички останали централи с налични достъпни дългосрочни прогнози, на които е излишно да се спираме подробно - прогнозираните аномалии достигат  и  5-6 градуса над норма.

Дотук - нищо необичайно. 
От 2012 година насам, прогнозите са предимно за мека зима и от последните 5 зими само една не беше мека - последната 2016/2017.

Предишни години статията с обобщението на прогнозите би свършила тук.
Каква, обаче е съществената причина, да добавим долните абзаци.
Аналогиите.
Почти от началото на миналата есен, преди около година, до втората половина на тази пролет, доминиращата циркулация над нашата част на континента бе от север, северозапад  или североизток.

Разбира се, имаше и по-кратки и по-дълги периоди с временни прекъсвания, но този тип доминираща антициклонална циркулация доведе до студената зима (макар не рекордно студена каквато беше 2012), увенчана с два последователни поднормени месеци, декември и януари - за пръв път от точно 4 години насам.
След последни напъни в началото на лятото, циркулацията се промени генерално: над Северозападна Европа се установи трайна циклонална област, която почти без прекъсване, включително и  в момента, обуслaвя пряко времето над голяма част от Западна и Централна Европа и косвено - у нас.

У нас от края на юни насам пристигат размити в различна степен студени фронтове (включително днешният), които прекъсват серията от  по 7-10 горещи дни с 1-2 по-хладни такива.

При подобна циркулация през зимата, у нас сняг би валял само в планините, а в низините недостатъчно студеният океански въздух не би успял да докара нещо повече от мокър сняг, не и без помощта на сериозна арктична инжекция от север  или североизток.

Според мнозина британски метеоблогъри, след подобно лято, има изключително ясен сигнал, че зимата над Британските острови ще бъде бурна, ветровита и доминирана от циклонални полета.

За нас това означава, че с над 90 на сто вероятност ни очаква мека зима, защото ще бъдем най-често в далечните югоизточни периферии на мощните атлантически  циклони, с доминиращи западни ветрове и по-редки северозападни кратки "включвания", но и запад-югозападни топли потоци по  Азорските гребени.
Това означава и предимно суха зима, защото евентуално образувалите се средиземноморски циклони или ще преминават бързо, или често - северозападно от страната ни, без сериозно захранване с арктически студ - оттук е и корелацията с прогнозата на американския център.

Аналогиите на зимни сезони, последвали този траен тип лятна циркулация над Британските острови, са зимите на  1960/1961, 1970/1971, 1992/1993, 1993/1994, 2006/2007, 2010/2011 и 2014/2015. Има и по-стари, но в епохата на бързо затоплящ се климат, те са безсмислени.

Почти всички те са или много меки, или меки и у нас, а  подчертаната е най-меката зима за последните 100-150 години за много райони на страната.

Към несигурните фактори в полза на подобна прогноза може да причислим и  внезапно нарасналата слънчева активност, повечето сериозни климатолози не приемат сигурната корелация между нея и типа циркулация в следващите месеци.

В заключение.
С много по-голяма вероятност от която и  да е от последните 5 години по това време (от които 5 прогнози 4 се сбъднаха, което е отличен резултат), може да се направи  прогноза: Очаква ни  мека или много мека зима.

Трябва да се има предвид, че това е най-предварителният вариант и сигурността или ще нараства при следващите месечни актуализации, ако се запазят основните моменти, или ще се наложи корекция.