Материал в Ню Йорк Таймс твърди, че САЩ трябва да станат "по-добри в управлението на климатичните бедствия, когато станат все по-многобройни".

Статията твърди: "В продължение на десетилетия нашите разходи за инфраструктура и облекчаване на бедствия са се приспособили към политическата целесъобразност, а не към физическите  реалности на климата."

"Изграждаме пътища и защитаваме къщи на уязвими места; субсидираме застраховки за домове, заплашени от наводнения, но години наред избягвахме актуализиране на застрахователни карти, които биха позволили на федералното правителство да определи тарифи, които отразяват реалната опасност.

Когато общностите са притискани от природата, нацията помага да се плати за възстановяване. Често се възстановяв една и съща инфраструктура на едно и също място, застрашена от следващото бедствие.

Изравняване, наводнение, изгаряне - възстановяване и повторение ...

Физическата реалност  никога няма да определи дневния ред във Вашингтон, но интелигентната политическа стратегия може да му даде по-силен глас - и нито момент твърде скоро, когато планетата се затопли.", завършва статията