През последните три месеца слънчевата активност е намаляла до нула - не се наблюдава  нито едно сериозно изригване.

>>>Виж галерия от снимки на слънчевата повърхност>>>

Дори големите групи от петна нямат потенциал за значимо изхвърляне на коронарна материя  и протуберанси. Нито един от активните райони, наблюдавани през годината, не е причинил значително нарастване на излъчваната радиация.

От гледна точка на физиката всичко е естествено. В момента се намираме в най-слабоактивната част на 11-годишния цикъл на слънчева активност: Слънцето просто "спи"! Това състояние е в пълно съгласие с теорията  и прогнозите на специалистите (виж галерията) и може да продължи още  няколко месеца.

След това нашето светило и източник на живот за планетата ни ще започне да се събужда. Активните зони, появявайки  се отначало  в екваториалните области на звездата, ще се разпространят първо в тропиците, а след това до средните му географски ширини. Точките ще стават по-големи, после петна, а експлозивният им капацитет ще се увеличи.

Но засега нищо подобно не се наблюдава. Слънцето е уморено и "спи" своя "зимен" сън.