>>>>Антициклоните са атмосферни вихри, обикновено "агенти" на хубавото време. Все пак, трябва да се имат предвид няколко неща. Първото е, че през лятото, вероятността в дадена точка да не вали изобщо никога не е 100 процента и обратно, вероятността за падане на някакви валежи, дори ако игнорираме росата(тя също е валеж!) рядко е нула процента. Тя може да клони към нула процента единствено под оста на антициклонален гребен и при земя, и във височина, при това в съчетание със суха въздушна маса. Само в този случай (почти) гарантирано низходящите течения в антициклона "гасят" опитите за конвективно образуване на местни облаци.

Да се върнем към конкретния случай. Предлагаме на вниманието ви няколко карти. Те са на атмосферното налягане на различни височини над континента (на около 3500 и 5500 метра височина. Реално картите показват нивата в атмосферата, на които налягането е 500 хПа и 700 хПа). >>>Всички карти и обясненията към тях можете да видите тук>>>

Снимки: meteoinfo.by

"Страшната" вишневочервена или,ако предпочитате, цвят Бордо, издатина на 500 хектопаскала над Балканите всъщност показва, че във височина над страната ни има тропосферен гребен на високо атмосферно налягане. "Е, добре де, защо тогава вали???". Ще стигнем и  дотам!:) Със забележката, че вали само на съвсем малко места, главно  в планините и по-малко, по морето, а в низините остава сухо, ето и картата на атмосферното налягане на земната повърхност и местата с очаквани превалявания днес в ранния следобед, също предоставена с разрешението на сайта meteoinfo.by, по данни на глобалния модел ГФС:

Карта на очакваните валежи и приземното атмосферно налягане.Вижда се обширният антициклон с център над Северна Украйна и Беларус, в чиято периферия се намира страната ни

Снимки: meteoinfo.by

Вследствие на физичните закони, ветровете в северното полукълбо духат от зонна на по-високо към зони на по-ниско налягане, отклонявайки се вляво от правата, свързваща тези зони, като следствие на закона на Кориолис.

Така, на височина 3-5 километра ветровете са приблизително от северозапад-север, а при земната повърхност - от североизток, а на места, под влияние на релефа - и от изток.

Накрая, все пак все още доста силното слънце грее добре земната повърхност и конвекцията а-ха да пробие антициклоналната "лапа", която не и позволява да се издигне високо до точката на оросяване  и парите да кондензират и (евентуално) да породят валеж.

На местата на сходимост на потоците обаче, тя получава малко помощ, веднъж от тях на различни височини, вследствие на вертикалните движения и втори път - по-решително, от планините, в случая Стара планина  и по-малко  Рило-Родопския масив (там при този процес сходимостта на потоци не е толкова подчертана, като на север, а  и  гребенът във височина върши своята неуморна работа по потискането на условията за евентуални валежи).

Затова, видно от картата на очакваните валежи, те ще бъдат основно около Централния Балкан и по-малко - части от другите планини.

Утре вече антициклоналните гребени ще встъпят още повече във властта си над Балканите и над нашата страна валежи са все по-малко вероятни. 

>>>>Галерията от всички карти можете да видите тук>>>>

Забележка: Обясненията съвсем умишлено са опростени и освободени от излишна терминология и имат за цел да предоставят елементарен, но достатъчно ясен отговор на въпроса.