Повишението на глобалната температура като среден показател е малко като в анекдота със средните статистически числа. В него консумацията на свинско със зеле е нараснала средно, но това не разкрива факта, че някои консумирали само зеле, а други - предимно свинско.

В случая, ролята на консуматора на свинско е тази на сушата. Заради своята инертност, следствие на с порядък по-големия топлинен капацитет, океаните са се затоплили с между 0.5 и 0.7 градуса от началото на миналия век, докато сушата средно вече почти е достигнала два градуса повишение на температурата си. Виж графиката:

Снимка: Twitter, NOAA

IPCC (междуправителствената организация на ООН по климатичните промени) публикува своя доклад за изменението на климата и използването на земята.

Той напомня, че глобалното затопляне кара сухопътните региони да се затоплят около два пъти по-бързо от океаните. Това се дължи на по-ниския топлинен капацитет на земята.

Когато говорим за цели за глобално затопляне от 2 C (3,6 F), това затопляне включват както сушата, така и океаните.

Въпреки това, тъй като земята естествено се затопля по-бързо, почти всички хора живеят в райони, които ще изпитат повече затопляне от средната стойност в световен мащаб.

Огромното мнозинство от хората живеят точно в тези региони и там отглеждат и храната си, като голяма част от културите са чувствителни на това затопляне или някое от проявленията му - екстремно време, суша, порои.