На карта, публикувана от руските метеослужби са отбелязани средните температури и месечни валежи за периода 15 юни-15 юли, средни за 30-годишен период в миналото.

Следва да се има предвид, че това са климатични стойности, т.е нормалните за последния климатичен период от 1981 до 2010 година.

Времето на конкретна дата за съответното място може да се отклони съществено от тези стойности, но вероятността през повечето дни да се придържа близко до тях е по-голяма.

На картата, в синтезиран вид са посочени средните максимални температури за периода, средните нощни температури, както и броят на дните с валеж за тридесетдневния период по време на първенството и средното месечно количество.

Видно от картата, най-хладно е в Калининград  и  Санкт-Петербург, а най-топло на юг в Ростов на Дон и Волгоград.

Виж картата:

Снимка: метеоинфо.ру