Аномално топлата зима може да доведе, ако не до пълно изчезване на комарите в някои региони, то до силно съкращаване на популациите им, въпреки разпространеното противоположно мнение.

Изследователят от катедрата по хидробиология на Биологически факултет на Московския държавен университет М. В. Ломоносов, Вадим Марийски отбелязва, че намаляването на популацията на комарите несъмнено ще се хареса на хората. Но проблемът трябва да се гледа по-задълбочено, тъй като такива сериозни промени могат да разклатят екологичния баланс. С ларвите им се хранят много земноводни и малки птички, например.

Учените също отбелязват, че по-големите по размери насекоми, обикновено зимуващи през зимата, страдат от липса на сняг.

Това мнение споделя и Финландския институт по алергология и околна среда на Южна Карелия.

Според учения Кимо Сааринен, заради необичайно топлата зима комарите през пролетта ще останат без необходимата им за размножаване водна среда.

Това е така, тъй като този вид се нуждае задължително от водни площи през топлото полугодие, за да могат излюпените им яйца да преминат етапа на развитието си като ларви.

Въпреки всичко, обоснованото мнение на еколозите едва ли би трогнало хората, живеещи около водни площи и страдащи от тези досадни насекоми през лятото.