Ново проучване показва, че със затоплянето на климата през 21-ви век тропическите циклони все повече ще се формират в средните ширини.

Проучването се основава на предишни изследвания, които "до голяма степен пренебрегваха сложните процеси, протичащи във времевите и пространствените мащаби на отделните бури".

Тук изследователите "правят преглед на тази мезомащабна физика в контекста на реакциите на циркулацията на Хадли, струйните течения и зоната на междутропическа конвергенция към затоплянето на климата".

Констатациите показват, че тропическите циклони през 21-ви век "най-вероятно ще заемат по-широк диапазон от географски ширини в сравнение с тези от последните 3 млн. години,

Това ще се случи, тъй като генезисът на циклоните на ниски ширини ще бъде допълнен с нарастваща благоприятност на условията на средните ширини, въпреки че точните оценки за бъдещата миграция остават извън рамките на настоящите методологии", завършва изследването.