Експертите на Службата по горите в САЩ са провели проучване, според резултатите от което държавата губи около 36 милиона дървета всяка година в градските и такива от селски тип населени места.

Според представители на отдела, ако не бъдат взети мерки, средната температура ще се повиши в градовете през следващите години. Ще се увеличи и концентрацията на вредни вещества.

>>>>Виж галерия от снимки>>>>

Сред основните причини за смъртта на растителността са разрушителните ефекти на урагани, торнадо, пожари, насекоми, болести и др. урбанизационни процеси.

Документът също така изброява положителните страни на озеленяването на селищата. Тази мярка осигурява сянка за сгради, площади и пътища. Поради усвояването и изпаряването на влагата от дърветата, въздухът става по-свеж.

Това води до намаляване на цената на климатизацията и следователно - до намаляване на концентрацията на парникови газове в атмосферата.

Експертите са изчислили: за да се постигне пълна температурна ефективност, дърветата трябва да покрият 40% повече площ от това, което трябва да се охлади.

С други думи, около половината от всеки квартал в града трябва да бъде добре озеленен.