Материал в авторитетния "Гардиън" обяснява защо пълното въздържане от консумацията на месо и животински продукти не е панацея за контролиране на климатичните промени.

Веганството се разпространи във Великобритания и по света през последните няколко години - от приблизително половин милион души през 2016 г. до повече от 3,5 милиона - 5% от населението на Великобритания днес.

Влиятелни документални филми като Cowspiracy и What the Health повлияха върху интензивната месо- и млекопреработваща промишленост, показвайки въздействията върху здравето на животните и хората, но и околната среда.

Почвите във Великобритания са почти мъртви, пише материалът. Има 19 вида червеи и 23 вида торни бръмбари само в един брой кравешко изпражнение. С какво е важно това?

Ако премахнем всички крави от поляните, това би влошило още повече състоянието на почвите, продължава материалът.

Вместо да бъдем съблазнявани от увещания да ядем повече продукти, произведени от индустриално отглеждана соя, царевица и зърнени култури, ние трябва да насърчаваме устойчиви форми на производство на месо и млечни продукти, основаващи се на традиционните ротационни системи, постоянни пасища и консервационна паша.

Най-малкото трябва да поставяме под въпрос продължаващото повишено търсене на култури, които изискват големи количества внос на торове, фунгициди, пестициди и хербициди, като същевременно демонизират устойчивите форми на отглеждане на животни, които могат да възстановят почвите и биоразнообразието им, както и да намалят отделяния въглерод.

През 2000 г. семейство в Съсекс превърнало фермата си с размер  1400 хектарав Западен Съсекс на обширно пасбище, използвайки свободно пяасящи стада от стария английски рогат добитък, прасета от вида Тамворт, понита Ексмур като част от проект за възстановяване на изтощените почви.

Семейството 17 години преди това се е борило да направи бизнеса си печеливш, но на тежката глинеста почва в споменатото имение  те не са могли могли да се конкурират с фермите, разположени на по-леки и плодорофни почви.

Решението да превърнат земите в екологично пасбище се оказало удивително успешно. Сега екотуризмът, наемането на бивши преустроени земеделски сгради, както и допълнителни 75 тона на година месо от животни, свободно гледани на пасища, допринасят за един печеливш бизнес. Тъй като животните живеят навън през цялата година, те не се нуждаят от допълнително хранене и рядко се налага да посещават ветеринаря.

Животните живеят в естествени стада и се скитат където пожелаят. Вървят през в потоци и мочурища. Те си почиват, където им харесва, и ядат това, което харесват. Едър рогат добитък и елени пасат диви цветя и треви, но и сред храсти и дървета. Прасетата ровят за коренища и дори се гмуркат за миди във водоемите. Начинът, по който пасат стимулира растителността по различни начини, което от своя страна създава възможности за други видове, включително малки бозайници и птици

Най-важното е, че животните не се тъпчат с авермектини (анти-паразитни агенти, които редовно се добавят в големи количества към храната на добитъка при отглеждането му в големи интензивни системи) или антибиотици. По този начин, хранещите се с техния тор земни червеи, бактерии, гъбички и безгръбначни животни, разграждат и "издърпват" оборския тор надолу земята - процес, наречен "минерализация".

Това е жизненоважен процес на възстановяване на екосистемите, връщане на хранителните вещества и минералите в почвата и нейното структуриране и възстановяване.

Загубата на почвата е една от най-големите катастрофи пред света днес.

Доклад за 2015 г. от Организацията на ООН за храни и земеделие  сочи, че в световен мащаб, 25 до 40 милиарда тона почви се губят ежегодно от ерозия, благодарение главно на оранта и интензивното култивиране. Не забравяйте: за да бъде произведена вашата соя, чия, царевица или прочее модерни веган-храни, се изискват огромни площи и химикали.

В Обединеното кралство изчерпването на горните почви е толкова тежко, че през 2014 г. изданието Фармърс Уийкли обяви, че са останали само 100 реколти - след това почвите просто ще бъдат негодни за растениевъдство.

Оставянето на обработваемата земя за угар - почивка, при което да се ползва за паша за определен период, е единственият начин да се обърне този процес, да се спре ерозията и да се възстанови почвата, според организацията на ООН за храните и земеделска организация.

Пашата на добитъка не само осигурява на фермерите доход, но и животински тор, урина - всичко това ускорява възстановяването на почвата по единствено възможния естествен начин. Ключът е тя да бъде биологична и да се поддържат нисък брой животни, за да се предотврати прекомерната паша.