Японското правителство възнамерява да инвестира 15 трлн. йени (107,5 млрд. долара) през следващите 15 години за снабдяване на страната с водород като част от усилията си за "преминаване към нисковъглеродна икономика", съобщава Ройтерс.

Изданието отбелязва, че първоначалната стратегия на Япония за водорода, публикувана през 2017 г., включваше цел доставките на водород в страната да достигнат 3 млн. тона годишно до 2030 г., в сравнение с 2 млн. тона.

Добавя се, че новата цел е 12 млн. тона годишно до 2040 г. и 20 млн. тона до 2050 г.

Kyodo News пише, че правителството "се надява, че компаниите ще бъдат насърчени да се включат по-активно във водородните инициативи, с цел да се реализира търговската реализация на производството на енергия от водород до 2030 г.".

Japan Today отбелязва, че "досега Япония разчита на водород, произвеждан главно с помощта на изкопаеми горива" и казва, че по-широката стратегия за декарбонизация на страната "се съсредоточава върху използването на т.нар. чисти въглища, водород и ядрена енергия, за да се преодолее преходът към възобновяема енергия".

Въпреки това в доклада се казва, че една от стратегическите области, върху които правителството ще се съсредоточи в новия си план, е разработването на оборудване за електролиза на вода, което означава производство на водород с помощта на електричество, а не на газ.