Днес, 18.03.2019, слънцето изгря в 06:35 часа и ще залезе в 18:35 часа. Продължителността на деня е 11:59 часа. Утре вече денят ще бъде с 4-5 минути по-дълъг от нощта, а пролетта все още няма да е настъпила, тази година тя започва на 20 срещу 21 март, две минути преди полунощ. Защо се получава така?

Обяснението не е сложно.

Първата причина е, че нашата звезда, Слънцето, както и повечето останали звезди, не са точки, а кълба, т.е наблюдавани от планетите си изглеждат като окръжности на небесната сфера.

Реално денят започва, когато горната част на Слънцето се подаде над хоризонта, а това става десетки секунди преди центърът му да е преминал линията на хоризонта, а изчисленията на времената за изгрев и залез се правят за центъра на светилото ни.

При залез също се "печелят" няколко минути поради същата причина - последните части от светилото се скриват под хоризонта след центъра му.

Втората причина е рефракцията. В нашата атмосфера тя обикновено е положителна, т.е слънчевите лъчи, които всъщност са вълни, имат съвсем слабо, но достатъчно забележимо огъване към земната повърхност.

Това означава, че при изгрев, когато ние започваме да виждаме (част от) Слънцето над хоризонта, всъщност реално то все още се намира малко под него.

>>>Виж галерия от изгряващи и залязващи слънца>>>

Така, заради рефракцията, добавяме още малко време към светлата част на денонощието и вместо на 20-21 март, равноденствието настъпва няколко дни по-рано, в случая - днес, 18 март. Поради същите причини равноденствието е малко след началото на астрономическата есен.

Би могло да се каже, че физическите закони ни дават малък "бонус" от светли дни и в двата случая.

Други важни и интересни факти:

Денят на Равноденствието е еднакъв за цялата планета. Но още днес дните на север вече започват да бъдат с малко, но по-дълги от тези на юг.

Този разрив става все по-голям до Лятното слънцестоене и тогава дори в рамките на нашата сравнително малка страна, дните в Ново Село, Видинско, например, са по-дълги с няколко минути от тези в Сандански.

Разбира се, през зимата важи обратното.