Въпросът дали на Африка трябва да бъде разрешено да експлоатира своите газови запаси "беше много обсъждан" на COP27 в Шарм ел-Шейх, Египет, според учените Чукумерие Окереке и Юба Сокона цитирани в изданието  Conversation.

Те казват, че простият двоичен подход "за" или "против" газа е твърде опростен. "Това е твърде тясно и не отчита как би могло да изглежда развитието на Африка и други региони, които се борят да развият икономиките си и да се справят с широко разпространената бедност, като същевременно предприемат амбициозни действия в областта на климата. Освен това се пренебрегва въпросът за това какъв вид международно сътрудничество може да бъде необходимо, за да стане възможно развитието, съвместимо с климата", пишат те.

Авторите продължават, като отбелязват, че "това, от което Африка спешно се нуждае, е надежден план за зависимите от петрола икономики, за да се избегне необходимостта от преминаване към газ в дългосрочен план", включително техническа и финансова подкрепа за увеличаване на възобновяемите енергийни източници във всички страни.

"Призивите за прекратяване на всички проучвания за газ в Африка, които не отчитат къде е историческата отговорност за изменението на климата и необходимостта от преодоляване на сегашния финансов дефицит, са най-дръзкият вид климатичен империализъм", заключават те.

Мохамед Адоу, директор на thintank Power Shift Africa, има статия в Project Syndicate, в която се обявява категорично против разширяването на газовите находища в Африка, озаглавена: "Африка не е газовата станция на Европа".

Той пише: "Германия и Италия казват на африканците, че трябва да се натоварим с инфраструктура за изкопаеми горива, която скоро ще се превърне в спирачка за нашите икономики и ще ни тласне към климатична катастрофа. Ние трябва да отговорим с твърдо "не"."

В друг материал на Дебора Рамалопе, ръководител на екипа по политиката в областта на климата в Climate Analytics, в Climate Home News се твърди, че "стремежът към газ рискува да отклони вниманието от подкрепата за устойчивост на климата, от която африканците наистина се нуждаят".

В редакционна статия във Financial Times се казва, че COP27 е "поставила в центъра на вниманието" състоянието на правата на човека в Египет. В нея се отбелязва, че макар египетското правителство да е освободило около 800 политически затворници тази година, същевременно е арестувало други "в знак, че е загрижено за репутацията си преди COP27". Отбелязва се обаче, че ръководството "упорито отказва" да освободи британско-египетския гражданин с двойно гражданство Алаа Абдел Фатах.