Учени от университета в Рочестър, щата Ню Йорк, заключиха, че изхвърленото вследствие на човешката дейност количество метан в атмосферата дълго време е било недооценено, съобщи Физ.орг.

Преценките им сочат, че реалното антропогенно изхвърляне на този парников газ надвишава с 25-40 на сто предполагаемите му стойности.

Било изследвано количеството изотопи на въглерод-14 в земната атмосфера преди почти два века. За целта специалистите анализирали проби от леда в Гренландия, които съдържат мехурчета въздух от онова време.

Оказало се, че до 1870 г. почти цялото количество метан в атмосферата е имал биологичен произход. След това обаче антропогенните емисии на метан вследствие горене на изкопаеми горива започнали да нарастват.

Понастоящем нивото на метана с биологичен произход е 10 пъти по-ниско, показаха предишни проучвания.

Метанът е вторият по значимост на емисиите парников газ, предизвикващ глобално затопляне, след въглеродния диоксид. Съхранява се в атмосферата средно 9 години, т.е. за по-кратък период в сравнение с въглеродния диоксид. Ограничаването на емисиите на метан е сред най-ефикасните методи за борба с климатичното затопляне.