Човешката активност допринася за отделянето на 100 пъти повече въглерод, затоплящ планетата всяка година, отколкото всички вулкани на Земята за същия период, се казва в научен анализ, публикуван вчера в ресурса "Елементс".

The Deep Carbon Observatory (DCO), 500-членен  международен екип от учени, публикува поредица от документи, в които се описва как въглеродът се съхранява, отделя и реабсорбира чрез естествените и антропогенно обусловените процеси.

Те откриха, че изкуствените емисии на въглероден двуокис драстично надвишават приноса на вулканите, които също изпускат парникови газове и често се отчитат като основен принос за изменението на климата към сегашните темпове на затопляне.

Резултатите, публикувани в списание Elements, показват, че само две десети от един процент от общия въглерод на Земята - около 43 500 гигатона - е над повърхността в океаните, сушата т.е в нашата атмосфера.

Останалото - потресаващите 1,85 милиарда гигатона - се съхранява в кората, мантията и ядрото на нашата планета, като предоставя на учените улики за това как Земята се е образувала преди милиарди години.

Един гигатон е еквивалентен на масата на около три милиона Boeing 747s.

Чрез измерване на относителното количество на определени изотопи на въглерод в проби от скали по света, DCO успяват да създадат времева линия, простираща се на 500 милиона години назад, за да картографират как въглеродът се движи между сушата, морето и въздуха.

Те откриват, че като цяло планетата саморегулира атмосферните нива на въглероден диоксид, ключов парников газ, през геоложките времеви рамки от стотици хиляди години.

Изключенията от това идват под формата на "катастрофални смущения" на въглеродния цикъл на Земята, като огромни вулканични изригвания или метеорен удар, като например този, който уби динозаврите.

"В миналото виждаме, че тези големи въглеродни постъпления в атмосферата причиняват затопляне, причиняват огромни промени както в състава на океана, така и в наличността и относителния дял на кислорода", казва Мари Едмондс, професор по вулканология и петрология и Рон Оксбърг, научен сътрудник в колежа Куинс, Кеймбридж.

Екипът изчислява, че Метеоритът, паднал на Юкатан и сложил край на ерата на динозаврите, Chicxulub (кръстен на съответната местност и кратер, който е направил в шелфа), преди 66 милиона години е освободил между 425 и 1400 гигатона CO2.

Човешките емисии само през 2018 г. надхвърлиха 37 гигатона.

"Количеството CO2, изхвърлено в атмосферата от антропогенна (произведена от човека) активност през последните 10-12 години (е еквивалентно) на катастрофалната промяна по време на тези или подобни  събития, които е имало в миналото на Земята", каза Едмондс пред AFP.

Селина Суарес, доцент по геология в Университета в Арканзас, заяви, че съвременните човешки емисии са "от същия порядък" като миналите въглеродни "шокове", допринесли за масови измирания на видове на планетата ни.

"Ние, хората, сме сравними по големина на въздействието си, с миналите  въглеродни катастрофи, което е малко отрезвяващо", каза тя пред  АФП.

За сравнение, CO2, отделян ежегодно от вулканите, се колебае около 0,3 и 0,4 гигатона - приблизително 100 пъти по-малко от човешките емисии.

"Климатичните скептици наистина ползват този 'аргумент" - за вулканите като възможен съперник за емисиите на CO2, но това просто не е вярно, това е съвсем невалиден аргумент", каза Едмондс.

Някога земната атмосфера е съдържала по-високи концентрации на CO2 в сравнение с тези в днешно време, без да броим периодите с катастрофалните изригвания, но за постигането им са били необходими стотици хиляди години -за да се натрупат такива нива.

За разлика от тях, при човешките въглеродни емисии нивата на CO2 се повишават с над две трети от изходните за период отпо-малко от 2  века.

"Отрицателите на климатичните промени винаги казват, че Земята се самоуравновесява", каза Суарес.

"Е, да, те принципно са прави. Балансът ще се възстанови, но не и за времеви диапазон, който е от значение за хората: става дума за хиляди и десетки хиляди години, дори ако спрем сега, на момента, да отделяме парникови газове."