Новият доклад на Междуправителствената експертна група по изменение на климата (МГИК) към ООН продължава да бъде тема за обсъждане на страниците със становища в световната преса.

В редакционна статия на в. "Вашингтон пост" се посочва, че анализът, "изпълнен с ужасяващи предупреждения", може да се разглежда като "депресиращ - или, в зависимост от гледната точка, окуражаващ".

Анализът започва с изложението на намаляващия бюджет за въглеродни емисии, което означава, че още едно десетилетие на емисии на нивото от 2010 г. до 2019 г. вероятно ще доведе до затопляне на планетата над 1,5C.

"Звучи мрачно. Окуражаващото е, че напредъкът все още е възможен - всъщност по-лесен, отколкото бихме очаквали дори преди десетилетие", продължава докладът.

В редакционната статия се посочват намаляващите разходи за възобновяеми енергийни източници, подобрените технологии за батерии и шепата държави, които са показали, че е възможно последователно да се ограничат емисиите.

В заключение се обръща внимание на вътрешните въпроси: "САЩ се присъединиха към Парижкото споразумение и Конгресът разглежда важни закони за климата. Както и в борбата за демокрация в Украйна и по редица други глобални въпроси, време е Съединените щати отново да поемат водеща роля".

Редакционната статия на Financial Times се фокусира върху много от същите водещи цифри, цитирани във Washington Post, относно успехите, които се наблюдават през последните години.

Статията е категорична, че макар необходимите технологии да съществуват и науката за изменението на климата да е добре разбрана, "по-големият проблем е политиката, както показа самият IPCC".

В нея се отбелязва, че докладът е бил "задържан от спорове между 195-те държави, които го одобриха, някои от които са силно зависими от изкопаемите горива или не разполагат с ресурси за изграждане на по-екологична икономика". Сега, заключава той, "трябва да се намерят нови начини за още по-бърза промяна".

Анализът на репортера по околна среда Адам Вон в New Scientist също изтъква значението на политиката. "Междуправителственият комитет по изменение на климата ясно посочва, че от техническа гледна точка все още има път към по-безопасното убежище на света с 1,5 градуса по Целзий. Но има малко признаци за политическа воля да се тръгне по тази пътека", казва той.

Подобни послания могат да бъдат открити и в бюлетина на международния репортер по въпросите на климата Сомини Сенгупта, който също подчертава спешната необходимост правителствата да прилагат политики за замяна на изкопаемите горива с възобновяеми източници на енергия.

"Неуспехът да се направи това е много вероятно да се окаже по-скъп. Според прогнозите на експертната група страните ще бъдат по-бедни, ако не предприемат действия за преминаване към възобновяеми енергийни източници, като в тази оценка дори не се отчитат икономическите ползи от подобряването на общественото здраве и намаляването на екстремните метеорологични бедствия", пише тя.