Световният ден на мигриращите птици (World Migratory Bird Day) е глобална екологична кампания, която има за цел да разшири познанията на хората за мигриращите птици, техните местообитания и начини на движение.

Първоначално тази международна дата е отбелязана през май, а от 2018 г. два пъти годишно, втората събота на май и през октомври.

Историческата предпоставка за установяването на Деня е Международната конвенция за защита на птиците, подписана през 1906 година.

>>>Виж галерията от страхотни снимки на прелетни птици>>>>

Многобройни публични събития отбелязват този ден, сред които най-често се срещат фестивали и изложби на птици, образователни програми, наблюдение на птици под ръководството на специалисти и екскурзии. Всяка година денят е посветен на определена тема.

Световният ден на миграционните птици се провежда под егидата на Конвенцията за мигриращите видове (CMS) и Афро-азиатското споразумение за мигриращите птици (AEVA). Тези две международни споразумения са част от Програмата на ООН за околната среда (UNEP).

Мотото на Деня "Мигриращи птици и хора - заедно през времето", се стреми да подчертае неразривната връзка между хората и птиците.

Благодарение на активността на мигриращите птици се поддържа балансът на екосистемата като цяло.

 

Човек от незапомнени времена се възхищавал на прелетните птици и ги е наблюдавал с интерес по всяко време на годината, фиксирал е промените в местообитанията им, опитвал се е да намери приложение на птиците в стопанската си дейност. Доказателство за това са многобройните легенди, приказки, записи, открити в почти всички населени места на планетата.

Египетската митология, изобразяваща богове с елементи от птици, паметниците на Наска в Перу и мн. други знаци и символи потвърждават силното влияние на мигриращите птици върху древните цивилизации. Днес има общности, които зависят от мигриращите птици като средство за съществуване.

Миграцията на птиците, като явление, също е ключов индикатор за биологичното разнообразие, здравето на екосистемите и изменението на климата. Благодарение на активността на мигриращите птици се поддържа балансът на екосистемата като цяло - например, някои растения се опрашват от мигриращите птици