Климатичните промени рискуват да изтласкат 1/3 от производството на храни извън безопасното климатично пространство или казано по друг начин, да го поставят в зони с рисково земеделие, показва ново изследване.

Във въпросните зони ежегодният добив не е сигурен именно заради капризите на природата.

>>>>>>галерия>>>>>>

Според научно изследване, публикувано в Уан Ърт, следването на Парижкото споразумение би намалило значително този риск.

Изследването призовава за взаимосвързани действия за смекчаване и адаптиране към изменението на климата.

Системите за производство на храни са разработени при стабилни холоценови климатични условия. За да идентифицират тези условия, за първи път изследването разработва новата концепция за безопасно климатично пространство.

То показва, че неудържимият растеж на емисиите на парникови газове може да извади близо една трета от световното производство на хранителни култури и над една трета от животновъдството извън това безопасно пространство до 2081-2100 г.

Най-уязвимите зони са Южна и Югоизточна Азия и Судано-Сахелската зона в Африка, където високият риск от напускане на тези безопасни климатични условия се комбинира с ниска устойчивост.

Изследването подкрепя съществуващите проучвания, които показват, че ако затоплянето не може да бъде ограничено до 1,5-2 ° C, човечеството ще бъде принудено да влезе в нова ера, в която несигурността се увеличава драстично.

Бъдещите политики трябва да се концентрират върху действия, които едновременно смекчават изменението на климата и увеличават устойчиво устойчивостта на хранителните системи и обществата.