Следващата седмица природозащитниците ще "гледат през пръсти" как се взема "едно от най-съществените досега решения във връзка с целите на ЕС за нулеви нетни емисии", пише в редакционна статия в "Гардиън".

Предложеният от ЕС "закон за възстановяване на природата" ще задължи европейските правителства да възстановят и залесят отново обширни територии, страдащи от опустиняване, обезлесяване и пресушаване на торфища", продължава редакционната статия.

Ролята на закона за улесняване на улавянето на въглерода и създаването на здрави и устойчиви екосистеми се счита от учените за незаменима, ако искаме да постигнем целите за намаляване на емисиите.

Но "[новата] епоха на икономическа и геополитическа несигурност" - усложнена от възхода на европейската десница - направи "трудния" преход "още по-труден", предупреждава редакцията.

"Пред лицето на политическите насрещни ветрове той няма да бъде осъществен евтино."