Бързо нарастващите концентрации на въглероден диоксид в атмосферата са основната причина за глобалното затопляне, причинено от човека.

Намирането на начини за намаляване на тези емисии е крайъгълен камък в международните преговори за климата.

За разлика от някои други форми на замърсяване, обаче, този парников газ е невидим за човешкото око. Това затруднява информирането на обществеността за предизвикателството, свързано с глобалното затопляне.

Но нови драматични визуализации на Националната агенция за въздухоплаване и изследване на космическото пространство на САЩ - по-известна като НАСА - показват как емисиите на CO2 се натрупват в атмосферата в продължение на една година.

Видеоклиповете показват емисиите на CO2 от различни източници: предизвикано от човека изгаряне на изкопаеми горива (жълто); предизвикано от човека изгаряне на биомаса (червено); сухоземни екосистеми (зелено) и океан (синьо). Пулсиращите квадратчета показват абсорбирането на CO2 от сухоземните екосистеми и океана.

Визуализациите подчертават дисбаланса в емисиите на CO2 между северното и южното полукълбо. Те също така показват как CO2 се пренася по света от въздушните течения, след като попадне в атмосферата.

Проектът е "чудесен пример" за научна комуникация от типа "покажи, а не кажи", казва пред Carbon Brief климатолог от британската метеорологична служба. Той добавя, че видеоклиповете "ни помагат да разберем сложните процеси на "интуитивно ниво".