В основата на тази цветна визуализация са сателитни наблюдения в различни спектрални диапазони. Видеото показва: морска сол в (син), дим (бял) и прах в бежов цвят.

В резултат на изпаряването, морската сол навлиза в атмосферата и, уловена във въздушните течения, се разпространява на хиляди километри.

Горските пожари са източник на атмосферен дим. Големите метеорологични системи (атмосферни вихри, като тропическите циклони) могат да прехвърлят тези аерозоли на дълги разстояния, включително и на други континенти.

Друг пример за междуконтинентален обмен на въздух е прахът от Сахара. Влизайки в тропическата буря, той се премества от Африка в Америка.