Забележка: Промяната е спрямо базовия период 1981-2010 година.