Много преди еколозите да започнат да бият тревога навсякъде по отношение на глобалното изменение на климата, учените от Харвардския университет започнали необичайно дългосрочно проучване.

Те разделили мястото на непокътната широколистна гора в щата Масачузетс, собственост на университета, на 18 равни парцела с размер шест на шест метра. Те разделят тези парцели на шест групи - по три участъка във всяка. Във всяка група, една секция е оставена непроменена, на втората е поставен голям брой нагревателни кабели с термостат, които повишават температурата на почвата с пет градуса по Целзий, а третата се използва като контролна (също е оборудвана с кабели, но не ги използва, оставяйки температурата на почвата непроменена, за да се изключи вероятността самите кабели да са причина за някакви промени).

Това е било преди почти 30 години. Целта на експеримента е да се установи как въглеродният диоксид може да се освободи от почвата, когато се нагрява атмосферата. Резултатите от този експеримент са публикувани в списанието Science и показват, че глобалното затопляне, което набира скорост, отчасти се дължи на топлата почва.

Механизмът е следният: 

Тъй като земята се загрява, микробите в почвата ускоряват разлагането на органичната материя и задействат други процеси, които преди това не са били налице. При това, освобождавайки въглероден диоксид в атмосферата. Известно е, че колкото е по-топла почвата, толкова по-висока активност проявяват микробите.

>>>Почвата - "тайният агент" на глобалното затопляне - галерия>>>>>

Според авторите на изследването, при сегашните темпове на интензивна употреба на почвата в човешката дейност през настоящия век, затоплянето, причинено от нея, ще бъде "еквивалентно на това на въглеродните емисии от изгарянето на изкопаеми горива през последните две десетилетия и сравними с общите емисии на въглерод а при промените в земеползването, причинени от човека през последните два века".

Тук трябва да отбележим, че повечето модели, прогнозиращи очакваното повишение на глобалната температура, силно неглижират този фактор.

Американските изследователи отбелязват, че досега, когато се е разглеждал проблемът с глобалното изменение на климата, цялото внимание е отделено на атмосферата, главно защото тук се случва затоплянето. Дори океаните получават повече внимание, отколкото почвата, защото те са източник на "гориво" за опустошителни урагани и наводнения. Световните океани съдържат 60 пъти повече въглерод от атмосферата и в същото време поглъщат повече от 90% от топлината, отделяна вследствие на парниковите агенти.

В същото време почвата, както показват научните изследвания, оказва силно влияние върху глобалното затопляне, така че човечеството трябва да вземе този въпрос под строг контрол. Учените смятат, че горните слоеве на почвата (не повече от три метра дълбочина) съдържат повече въглерод, отколкото в цялата атмосфера и всички растения на планетата взети заедно.

Ето защо, според авторите на проучването, контролирането на почвата на планетата "е от решаващо значение за стабилизирането на концентрациите на CO2 в атмосферата." Сред мерките, които позволяват да се задържи повече въглерод в земята, учените наричат ​​намаляване на времето за обработка, подобряване на пашата на добитъка и засаждане на повече бобови растения.

Ако човечеството не се вслуша в съветите на учените и не коригира практиките си на земеделие, авторите на проучването предупреждават, че "затоплянето на почвата може да предизвика верижна реакция - положителна обратна връзка на въглеродните емисии, което ще бъде много трудно, ако е възможно, да спре".

Изследванията в тази насока биха могли да хвърлят светлина и върху "странното и необяснимо" засилване на темповете на увеличение на метана в атмосферата, наблюдавано през последните години.

>>> Посетете и нашата Фейсбук-страница>>>>