Затоплянето на Третия полюс на Земята, както често бива наричан районът на Хималаите, води до бърза загуба на лед и образуване и разширяване на ледникови езера.

Това е сериозна заплаха за общностите надолу по течението. Наскоро публикуван материал в "Нейчър" предоставя цялостна оценка на миналата еволюция, настоящото състояние и моделираната бъдеща промяна на ледниковите езера и свързания с тях риск от наводнения.

>>>>Виж галерия от снимки>>>>

Според изследването, понастоящем най-високият  риск е съсредоточен в източната част на Хималаите, където текущото ниво на риска е поне два пъти по-високо от съседните региони.

В бъдеще рискът от наводнения потенциално ще се утрои, вследствие на по-нататъшното разширяване на езерата. 

Освен това ще се появят допълнителни "горещи точки" на запад, включително в трансграничните региони.

С очевидното увеличаване на риска от подобни явления, което се очаква от средата на двадесет и първи век в някои региони, изследването подчертава спешната необходимост от перспективни, съвместни, дългосрочни подходи за смекчаване на бъдещите въздействия и подобряване на устойчивото развитие на "третия полюс".