Проучване на "невидими" следи от самолети в небето показва, че замърсяването на въздуха може да има "голямо" въздействие върху климата чрез увеличаване на количеството вода, съдържащо се в облаците.

В проучването се обяснява, че следите - дълги линии от замърсени облаци, които се виждат на сателитни снимки - са един от основните инструменти за количествено определяне на взаимодействието между аерозолите и облаците.

Въпреки това "само малка част от облаците, замърсени от въздушния трафик, показват въпросните следи".

В съпътстващата статия Research Briefing авторите обясняват, че "вместо да търсим видими следи в облаците, както се правеше в предишни работи, ние използвахме база данни, съдържаща позициите на почти всички самолети в света в даден момент, за да оценим движението им".

Техният анализ на повече от 2 млн. маршрута през Атлантическия океан в продължение на шест години показва, че "тази дейност увеличава броя на капките и количеството вода в облаците - дори когато самолетите не оставят видими следи".

Авторите пишат, че констатациите предполагат "много по-силен охлаждащ ефект" от въздействието на замърсяването на въздуха върху облаците.

Това означава, че "тъй като регулациите на замърсяването, наложени по здравословни причини, стават все по-строги, намаляването на аерозолите би означавало по-малко охлаждане, което би засилило глобалното затопляне".