Нивото на река Дунав при Видин премина 750 сантиметра, съобщава Нова Телевизия.

Заради това е въведено ежедневно наблюдение на дигите по реката. Следят се и притоците. Общината в Лом обяви втора степен за опасност от наводнение. Осигурени са 50 тона пясък за изграждане на диги.

Албена Георгиева, областен управител на Видин, съобщава, че служителите на "Напоителни системи", клон Видин непрекъснато наблюдават дигите и корекциите на реките, които се вливат в река Дунав. Помпените станции денонощно работят, съответно се отводнява там, където е необходимо.

Наблюдението се прави и в четирите общини по поречието на Дунав на територията на областта.

Анжела Каменова, от БНР-Радио Видин съобщи, че  засега мерките са превантивни, за да се гарантира безопасното провеждане на високи води, ако покачването продължи.

Според властите, опасност за населението и за инфраструктурата към момента няма.

Ако нивото на река Дунав при Видин премине 850 сантиметра ще бъде въведен вторият етап от плана за действие при високи води, който предвижда и денонощно наблюдение на дигите.

>>> Посетете и нашата Фейсбук-страница>>>>