Според анализ, новата въглищна мина в областта Кумбрия вероятно ще наруши ангажимента на Обединеното кралство за опазване на климата, съобщава в свой материал Гардиън.

Според нов анализ, спорната нова въглищна мина, планирана в Кумбрия, вероятно ще попречи на Обединеното кралство да изпълни международно договорения си ангажимент за намаляване на емисиите на мощния парников газ метан.

В него се цитират оценки на тинк-танка "Зелен алианс", според които фабриката в Уайтхейвън ще отделя около 17 500 тона метан всяка година.

BusinessGreen отбелязва, че Обединеното кралство, заедно с много други държави, се е ангажирало да намали колективно емисиите на метан с 30% между 2020 и 2030 г. като част от глобалния ангажимент за намаляване на емисиите на метан.

Green Alliance предполага, че въглищните мини биха могли "да подкопаят усилията на Обединеното кралство да постигне целта си за 2030 г. по отношение на метана, тъй като в процеса на добив на изкопаемото гориво се отделят значителни количества от парниковия газ", продължава статията.

Отделно от това, в редакционна статия на Nature Climate Change се посочва, че "при наличието на научни познания, технологични ресурси и ангажимента на 150 държави към GMP - глобалното обещание за намаляване на метана, по-нататъшното забавяне на намаляването на метана е неприемливо".

Метанът е 25-30 пъти по-силен парников агент от набедения за враг номер едно въглероден диоксид.