Най-силният парников газ - метанът, е достигнал нови върхове през 2021 г.

В медиите широко се отразява годишният доклад на Световната метеорологична организация (СМО) към ООН, според който през миналата година в света е регистрирано рекордно увеличение на метана в атмосферата.

Така концентрациите на трите основни парникови газа са достигнали нови върхове.

Прес асосиейшън съобщава, че според СМО "причината за скока на метана не е ясна, но изглежда, че той е резултат както от биологични, така и от предизвикани от човека процеси".

Докладът добавя: "Увеличението на нивата на въглеродния диоксид - основният парников газ - от 2020 г. до 2021 г. беше по-голямо от средния годишен темп на растеж през последното десетилетие, като концентрациите достигнаха 415,7 частици на милион (ppm) през миналата година, главно поради изкопаемите горива и производството на цимент".

The Washington Post добавя, че според СМО резултатите показват, че "глобалните емисии са се възстановили след свързаните с Ковида блокирания".