Разнообразяването на сеитбооборота увеличава производството на храни, намалява нетните емисии на парникови газове и подобрява състоянието на почвата, съобщава материал в Nature Communications

 Широкомащабното прилагане на разнообразни системи за отглеждане на култури в северната част на Китайската равнина може да увеличи производството на зърнени култури с 32% и доходите на земеделските стопани с 20%, като същевременно се отрази благоприятно на околната среда, показват резултатите от ново изследване.

В него се съобщават резултатите от шестгодишен експеримент, "който демонстрира ползите от диверсификацията на традиционните зърнени монокултури (пшеница и царевица) с парични култури (сладки картофи) и бобови растения (фъстъци и соя)".

Експериментът показва, че диверсифицираните сеитбообращения "увеличават еквивалентния добив с до 38 %, намаляват емисиите на N2O с 39 % и подобряват баланса на парниковите газове в системата с 88 %".

Освен това включването на бобови култури в сеитбообращенията "увеличава запасите от органичен въглерод в почвата с 8% и подобрява здравето на почвата... с 45%", отбелязват авторите.