На едно място по течението на тази река възниква любопитно и рядко  явление: идеално кръгъл голям въртящ се леден диск (виж видеото).

В него няма нищо мистично и както всяко странно на пръв поглед явление, си има логично обяснение.

Просто течението по единия бряг на реката е доста по-бързо заради характерната форма в този участък, а освен това там се влива и един бързотечащ ручей.

В резултат, при топенето на леда, той се завърта  и едновременно оформя идеален кръг.