Новият доклад за инвазивните чужди видове, публикуван тази седмица от Междуправителствената научно-политическа платформа за биоразнообразие и екосистемни услуги (IPBES), получи широк отзвук в медиите.

В доклада се посочва, че инвазивните видове струват на света най-малко 423 млрд. долара всяка година и са се превърнали във "водеща заплаха за разнообразието на живота на Земята", пише Guardian. Вестникът добавя: "Водещи учени твърдят, че заплахата, която представляват инвазивните видове, е недооценена, подценена, а понякога и непризната, като понастоящем е известно, че по света са въведени повече от 37 000 чужди вида, а около 200 се установяват всяка година."

Разходите за биологични инвазии са се увеличили с 400 % всяко десетилетие от 1970 г. насам и се очаква да "нараснат" през следващите години, се казва още в доклада. Вестникът продължава:

"[Докладът] е изготвен от 86 експерти - включително учени и местни общности - в продължение на четири години и половина и беше одобрен от правителствата този уикенд в Бон. Констатациите следват доклад от 2019 г., в който се предупреждава, че 1 млн. вида са застрашени от изчезване, тъй като са застрашени от замърсяване, изменение на климата, инвазивни видове, пряка експлоатация на организми и промяна в земеползването.

Въпреки че инвазивните видове са допринесли за 40% от всички известни случаи на изчезване на животински видове, правителствата поискаха повече изследвания, за да разберат по-добре проблема."

Файненшъл таймс отбелязва, че оценката от 423 млрд. долара вероятно е "много консервативна".

The Hill съобщава, че 85% от въздействието на инвазивните видове върху местните видове е отрицателно. "Според доклада инвазивните неместни видове са основен фактор за 60 % от регистрираните случаи на изчезване на растения и животни", съобщава New York Times.

Ройтерс отбелязва, че "по-високите температури в резултат на изменението на климата се очаква да доведат до по-нататъшно разрастване на инвазивните видове". New Scientist, Press Association и BusinessGreen също отразяват доклада.

BBC News, вестник i, MailOnline и Guardian подчертават рисковете от инвазивни видове в Обединеното кралство, като се фокусират върху азиатските стършели - вид, който се храни с пчели и оси и чийто брой в Обединеното кралство се увеличава. Вестник Times също обръща внимание на Обединеното кралство, като изтъква случая със сивата катерица.

The Conversation помества статия на четирима от авторите на изследването, които наричат доклада "най-изчерпателният всеобхватен доклад за биологичните инвазии с политическо значение до момента".

Те предоставят и повече информация за Австралия и Нова Зеландия: "В Австралия вече има близо 3 000 въведени чужди видове. В Нова Зеландия те са почти 900...

Австралия и Нова Зеландия са сред страните с най-високи съвременни нива на изчезване на местни видове в света. Икономиките и на двете държави разчитат в голяма степен на селското стопанство, търговията и екотуризма. Тези сектори са силно податливи на заплахи от инвазивни чужди видове."

Заключението на статията е: "Нарастващият натиск на търговията вероятно ще надхвърли ресурсите, отделяни за мерки за биосигурност... Просто ще трябва да станем по-умни, по-ефективни и по-добре координирани в секторите на здравето на хората, животните, растенията и екосистемите."

Сидни морнинг хералд също обръща внимание на Австралия, като отбелязва, че тя е на второ място по брой на "ендемични видове" - растения и животни, които не се срещат никъде другаде по света - след Индонезия. The Guardian нарича Австралазия "световна гореща точка" за инвазивни видове и отбелязва, че Австралия е загубила повече местни видове бозайници от всеки друг континент.