Да Мао е самецът от двойката гигантски панди, които са получени от канадския зоопарк от Китай в рамките на програмата за опазване  и  възпроизвеждане ма този застрашен вид.

Женската панда от двойката се казва Ер Шун.

Двамата щастливи родители вече имат две деца - Цзя Панпан и Цзя Юеюе, които са вече на 3 години.

Симпатичните едри бозайници са застрашени заради промяната в климата, намаляването на естествените им местообитания (хабитати) и особеностите на храбнителното им меню, което е доста ограничено и  се състои главно от млади бамбукови леторасти и връхчета от точно определен вид.