Почти 30 процента от птиците във Великобритания са в опасност, показва червен списък на застрашените видове, в който някои са лесно разпознаваеми като лястовичките и бързолетите, съобщи АФП.

Списъкът е по-дълъг от обичайното.

Нуждаещите се от спешни дeйствия видове в него са се увеличили от 67 при mредишната оценка през 2015 г. на 70 от общо 245 характерни за Великобритания.

11 от тях са маркирани в червено за първи път. Те се присъединяват към видове като кукувиците.

Има и птичи видове, които са преминали от червения в оранжевия списък. Други, като златният кос, са в черния - на птиците, които вече не се възпроизвеждат във Великобритания.

Във Великобритания са се появили пет нови за страната птичи вида заради затоплянето на климата.

Преброяването на птиците доказва още веднъж, че "дивите видове във Великобритания са в състояние на свободно падане, и че не се прави достатъчно, за да бъде обърната тенденцията", подчерта Кралското дружество за опазване на птиците.