Повече от 20 години в страната не сме имали лято с температури под обичайните за този сезон.

Нещо повече: за последните 20 години имаме само 2 лета с близки до обичайните температури, 2005 и 2014 година.

Това са и летата с доста сериозни наводнения в много региони (Бисер, Варна, Мизия и т.н).

Ако  някой си задава въпроса дали има връзка между двете, отговорът е: "вероятно има".

Но въпросът дали и кога можем да очакваме отново големи наводнения у нас е предмет на друг анализ.

В тази статия ще разгледаме  и обобщим наличните в интернет месечни и сезонни прогнози за нашия регион на световните метеоцентрали.

Обобщението е въз основа на сезонните прогнози на американската агенция НОАА, прогнозата на Колумбийския университет в САЩ,  IRI, ECMRF - европейския център за средносрочни прогнози, японската метеоагенция  JMA, тази на Японския център за океански изследвания  JAMSTEC, Пекинския климатичен център, източноазиатският APEC, авторитетната британска метеослужба UKMET и Бразилските метеослужби, както и още 5 североамерикански модела: CMC1 и 2,  GFDL, GFDL-FLOR,  както и  2 модела на НАСА.

Прогнозите са както детерминистки (прогнозиран вид и големина на аномалията, т.е дали ще бъде по-студено или по-топло от обичайното и с колко, средно за сезона), така и пробабилистични (т.е вероятностни - каква е вероятността да бъде по-хладно от обичайното, с нормални температури или по-топло от обичайното).

В температурно отношение, с изключение на единият сезонен модел на NOAA и единият на НАСА, всички останали модели предвиждат лятото да бъде по-топло от обичайното за втората половина на миналия век и първата декада на настоящия.

Големината на прогнозираните сезонни аномалии е между 1 и 3 градуса, спрямо "нова" норма 1981-2010 година. Сама по себе си въпросната норма за летните месеци  е с около градус по-висока от старата, класическа от 1961 до 1990 година. Това означава, че според мнозинството метеоцентрали, предстоящото лято ще бъде горещо или вече в рамките на установяващия се тип "модерни" лета, със средномесечни температури около 2 градуса над "класическите" такива, а често и  с до 3-4 градуса по-горещи (цялото лято на 2012, както и много отделни летни месеци от следващите лета, с изключение само на 2014 година през тази декада.

Климатът се променя и за разлика от зимните месеци, когато при достатъчно дълъг период с подходяща циркулация с адвекции на арктичен въздух, поднормени месеци са възможни, лете у нас не сме имали поднормен летен месец за последните поне 15-ина години, респ. последните поне 200 месеца(!).

От тази гледна точка, дори чисто статистически погледнато, без да преглеждаме моделите, поднормен летен месец у  нас е с вероятност под 5 на сто, т.е такъв е практически невъзможен: гответе се за поредното горещо лято.

Естествено, говорим за наднормено лято за съответния пункт. На Мусала лятото не може да бъде горещо, а само по-топло от обичайното. Сравнително хладни биха се сторили  дните и нощите на жител на низината (Русе, Пловдив, Видин, Хасково и т.н.) в Самоков или дори София, разположена на 600 метра надморска височина. В следващите дни очаквайте материал за това, какви са конкретните "класически" норми за някои градове в страната.

Във валежно отношение, в прогнозите на метеоагенциите, за разлика от прогнозираните температури, липсва ясен сигнал.

Повечето от тях прогнозират неутрално, т.е в рамките на обичайните валежни количества, стойности за нашия регион на континента.

Тук е възможен коментар, че ако  се реализират очакваните, вече все по-обичайни наднормени летни температури, при нормални валежи, характерните за последните години периоди на дълги засушавания, ще бъдат по-остро изразени.

След като е възможно сезонните количества валеж да са леко наднормени и все пак да има чести и продължителни сухи периоди, очевидно при обичайни валежи, но разпределени неравномерно във времето, проблемът ще се изостря.

Колкото до неминуемото повторение на наводненията от 2005 или 2014 година, има някои характерни признаци на атмосферната циркулация, които частично предупреждават за това. В момента признаци за евентуален тип подобна атмосферна циркулация не се наблюдават и изглежда, че предстоящото лято няма да бъде влажно като двете споменати лета. 

В резюме: Според преобладаващите прогнози на метеоцентралите, отново ни очаква доста горещо лято, с продължителни сухи периоди и валежи номинално около обичайните.