Сайтът marsweather предава данни за метеорологичните елементи на Марс, близки до реално време, макар с 2-3 дни закъснение.

Последните актуални данни са от 14 май земно време.

Тогава максималната температура на мястото, където се намира станцията REMS (Rover Environmental Monitoring Station), която предава сезонни и денонощни обобщения и данни за марсианското време, е била +1 градус, а минималната - минус 71 градуса. Втората стойност е само с двадесетина градуса по-ниска от тази, мерена през последните дни на антарктическата станция Восток.

Вярно, на Восток през последните няколко дни чувствително се затопли и от близо минус 70 градуса, сега е само около минус 45.

Атмосферното налягане е било 739 Паскала или около една стотна от земното такова, което се измерва с подобно число малко  над морската повърхност, но с представката "хекто", която обозначава сто пъти съответната величина.

Има нещо, по което денят на Марс силно превъзхожда земния: Там ултравиолетовият фон превъзхожда земния, въпреки отдалечеността от Слънцето. Обяснението е, че Марс не притежава нито озонов слой, нито магнитно поле и цялата палитра на слънчевата радиация, плюс заредените частици, достигат марсианската повърхност.

Макар, че голяма част от учените смятат, че на Марс преди 1-2 милиарди години е имало атмосфера и океани. Виж видео на НАСА:

Все пак, заглавието на статията не е шега. На Марс наистина съществува метеорологично време: варират налягането, температурата, а има и вятър.

На Марс денонощието условно се нарича "сол" от името на Слънцето и солът е приблизително 24 часа  и  40 минути.

Изминалият понеделник с последните засега приети данни, съответства приблизително на марсианския сол 2051, като за нула се приема моментът на при-марсяването (аналог на приземяване) на Роувъра на марсианската повърхност.

Така, например, преди една марсианска седмица, сол 2043-44, е било доста студено - дневният максимум е бил минус 8 градуса, а минимумите варират около минус 71, минус 72 градуса Целзий.

Любопитно е, че температурата на самата повърхност, точно както на Земята нощем е малко по-ниска от тази на разредения марсиански въздух, а в някои дни на последната марсианска десетдневка е достигала стойности до +15 градуса.