Близо половината от българите са запознати със съществуването на климатичните промени, като ясно осъзнават и кои са основните източници на емисии у нас. Това сочат резултатите от социологическо проучване, изготвено по поръчка на Световния фонд за дивата природа (WWF България), броени месеци преди Форума на кметовете в Стара Загора. Това съобщиха от природозащитната организация.

Събитието е планирано за 29 и 30 септември и в него се очаква да се включат физически и виртуално десетки кметове на въгледобивни общини от Централна и Източна Европа.

Проучването е направено от "Макет линкс" в периода февруари - април и обхваща 1000 респонденти, навършили 18 години. То показва, че 48 на сто от пълнолетното население се чувстват запознати с проблемите около изменението на климата. Втората най-популярна тема, влизаща в обхвата на дейностите на Световния фонд за дивата природа, се оказва борбата с незаконната сеч, позната на 36 на сто от запитаните. Около една пета от участниците в проучването демонстрират знания по казусите, свързани с незаконното строителство в Национален парк "Пирин" и устойчивото управление на горите.

Темата за трансформирането на въгледобивния сектор и преминаването към екологично чиста енергия не е особено популярна у нас - тя е позната на едва 10 процента от населението. Въпреки това запитаните посочват ТЕЦ-овете като основните причинители на вредни емисии, следвани от индустрията и транспорта.

"Макар че инициативата за трансформирането на ТЕЦ-овете се свързва от по-голямата част от населението с вероятно повишаване цената на електроенергията, половината от допитаните я подкрепят. Активното участие на властите в популяризирането на възможностите за заместване на енергийната индустрия, ползваща въглища, с нови енергийни модели и бизнеси, и преквалификация на работниците от ТЕЦ-овете би повишило дела на положително настроените към тази промяна в българската енергетика", е коментирал Георги Стефанов, ръководител на практика "Климат и енергия" в организацията.

Преобладаващото мнозинство - 78 процента от запитаните, не са чували, че Европейският съюз отпуска сериозни средства за развитие на устойчиви бизнеси в България, заместващи преструктурирането на въглищните дейности в енергетиката. Една трета от респондентите не познават темите, свързани с Европейската зелената сделка, справедливия енергиен преход и трансформацията на въгледобива.

Според проучването на общественото мнение, 50 на сто от пълнолетните българи имат активна нагласа за участие в енергийния преход на страната. Гражданите биха искали сами да могат да произвеждат електроенергията за нуждите на своите домакинства.

Една голяма част от запитаните смятат, че основен проблем на енергетиката в България са остарелите методи за производство на енергия и липсата на иновации в сектора. Други са на мнение, че проблем са ниските доходи, които водят до затруднение при плащането на сметки и налагат използване на нерегламентирани източници на енергия. Близо 30 процента от анкетираните са за изграждането на модерни индустриални съоръжения с нови технологии, които щадят природата, а други 27 на сто биха предпочели съоръжения за производство на енергия от възобновяеми източници. Едва седем процента от анкетираните смятат, че въглищата нямат алтернатива.