Глобалните емисии на метан се увеличават с рекордно количество през 2021 г., надминавайки рекорда от предходната година, съобщава Washington Post,

Това "демонстрира огромното предизвикателство, пред което са изправени политиците, поели ангажимент да ограничат емисиите на парникови газове", съобщава изданието.

Данните на Националната агенция за океански и атмосферни изследвания (NOAA) показват, че през 2021 г. нивата на метан в атмосферата са скочили със 17 частици на милиард (ppb), което е най-голямото количество от началото на систематичните измервания през 1983 г., обяснява вестникът.

В него се допълва: "В момента се наблюдава увеличение на емисиите на метан в атмосферата: "През 2021 г. нивата на метан в атмосферата са били средно 1895,7 ppb, или с около 162% по-високи от прединдустриалните нива."

В изявление администраторът на НОАА Ричард В. Спинрад заяви: "В момента не се наблюдава тенденция към намаляване на емисиите на метан в атмосферата:

"Нашите данни показват, че глобалните емисии продължават да се движат в грешна посока с бързи темпове", съобщава New York Times.

Спинрад добавя: "Намаляването на емисиите на метан е важен инструмент, който можем да използваме още сега, за да намалим въздействието на изменението на климата в близко бъдеще и бързо да намалим темповете на затопляне.

Напомняме, че метанът е между 25 и 30 пъти по-силен парников газ от въглеродния двуокис.