Усещането ни за това, дали един ден, седмица, месец или сезон е бил топъл или студен, е силно субективно. Освен това, с отдалечаването на посочен период назад във времето, субективните спомени и усещания се смесват с други, избледняват и на тях не може да разчитаме.

>>>>Снимки от старите зими>>>>

Изминалият зимен сезон, който приключва днес беше рекордно мек. Само още една зима от последните 21 години може да се сравнява с нея. Тя беше опеди 14 години, през първото десетилетие на века, но нещата тогава все още бяха малко по-различни от днес. В какво се състои тази разлика ще ви опишем в поредица от материали за зимните сезони у нас през последните 21 години.

20 години е и дълъг, но и все още не чак достатъчно продължителен период, за да правим генерални заключения. Същевременно, някои тенденции вече се открояват и бихме могли да изведем някои предварителни изводи. Нека започнем със зимните сезони от началото на века до началото на второто му десетилетие. В следващия материал ще разгледаме  и последните 10 зимни сезона и ще видим една съществена разлика, която е прецедент и вероятността тя да е случайна е минимална.

Ще започнем от зимата на 1999/2000 година. Тя не е част от новия век, а последната от предишния, но за илюстрация може да остане в реда от разглежданите сезони. В този и следващия материал ще обърнем внимание главно на температурите и техните аномалии (отклонения от нормата). Въпросната норма е тази за периода 1961-1990 година. За някои тя е "остаряла", но това не е валиден аргумент: за зимите в началото на хилядолетието тя е идеалната норма, а за последните - също, ако целта ни е да ги сравним с предишните. Т.е не може да мерим височината на един човек първо в сантиметри, а после - в дюймове: мярката трябва да бъде една и съща, за да видим дали и каква промяна настъпва или вече е настъпила. Ако аномалията средно за зимата е минус 0.7 или 0.7, съответно говорим за студена/поднормена и топла/мека/наднормена зима или сезон.

1.3/-2.9/1.6 Това са аномалиите за декември 1999 и януари и февруари 2000 година. Така тази зима излиза идеално в нормата, с точно нула градуса аномалия. 2000 е нормална зима.

2001 (за краткост ще бележим с една година съответната зима, тази в която е януари, пример: вместо 1999/2000, само "2000") има следните аномалии: 1.8/2.8/2.0  - доста мека/топла зима с аномалия над 2 градуса средно за страната

2002: минус 5.2 (запомнете тази декемврийска аномалия! - всъщност, каквито и да са следващите две, тази зима в този период вече трудно би излязла от определението "много студена"), +0.4 и....изненада:+5.1 - огромна положителна февруарска аномалия, огледална на декемврийската. така, тази зима излиза в норма, дори с малка номинална положителна аномалия. Тя не е нито топла, нито студена, въпреки рекордно студеният декември и рекордно топлият февруари. А декемврийската аномалия трябва да се запомни, защото оттогава до днес толкова студен декември у нас не е имало!

2003: минус 2.1/+1.5/минус 4.5 - доста студена зима с аномалия от почти 2 градуса.

2004:минус 0.5/минус 1.1/+1.2 - нормална зима

2005: +1.4 / +2.3 / минус 2.3. Да, любопитно, месеците януари и февруари са с равни по големина и с различен знак аномалии. Като разделим декемврийската на 3, получаваме малко под 5 десети, което е по-широко приет критерий за оценка дали един сезон е под или над норма. Но да напомним, в епохата на промяна на климата, умишлено завишаваме критерия за тая оценка (0.7). Както и  да е, макар че две трети от тази интересна зима е твърдо над норма, слагаме я при нормалните зими,макар в граничната зона до топлите такива

2006. Това е една гранично студена зима, с аномалии +0.7/минус 1.8/минус 1.

2007. Запомнете тази зима, ако  вече/все още не я помните - уникално топла. Това беше най-меката зима за хилядолетието за северното полукълбо до...тази година. +1.3/ +6(!!)/ + 2.9. Няма нужда от коментар.

2008:минус 1.3/минус 0.8/+1.7 - нормална зима

2009: 1.3/ 1.1/ 0.4 - сравнително мека зима

Завършваме описанието на първите 10 (11) зими на хилядолетието с 2010: 1.4/минус 0.2/0.4 - нормална зима.

Да резюмираме. Броят на студени, нормални и топли зими за първото десетилетие на века плюс последната година на предишното: имаме 6 нормални зими, 2 студени зими и 3 топли зими. Важно уточнение! Всички горни преценки се отнасят средно за страната. По региони статистиката е по-различна. Солиден пример е Черноморието, както и североизточните райони, където част от нормалните средно за страната зими, са студени за конкретния район или станция. Това може да се дължи на трайна снежна покривка в периода с най-ниско слънце от края на ноември до края на януари/първите дни на февруари или определен тип североизточни нахлувания, които да доведат до 1-2 седмици (понякога и повече) дни с инверсии и твърде ниски минимални температури в Северна България. Възможните варианти са много: има такива, при които в югозападните райони температурите са в рамките на нормалните за там, докато на север и изток аномалиите за съответното място са по 4-5 градуса. Подобен феномен имахме съвсем скоро - през декември тази зима. Но целта на тези материали не е да се правят климатични изследвания, а най-общо да покажем променя ли се характера на зимния сезон у нас.

В следващия материал ще изброим и оценим последните 10 зими, а от сравнението им с първите 10 на века, които направихме, ще може да направим един твърде сериозен извод.