Учените са намерили начин да направят това, използвайки отразената от пластмасата светлина.

Първите проучвания, проведени от морската лаборатория на Плимут във Великобритания, показаха много окуражаващи резултати. "Никога няма да видите отделна пластмасова бутилка, плаваща в морето, но ние можем да открием натрупвания от този материал", споделя доктор Лорен Берман.

За експеримента са избрани сателитите за дистанционно наблюдение Sentinel-2, чиято основна задача е да съставят постоянно актуализирана карта на земната повърхност. В процеса на наблюдение те също така записват и крайбрежните акватории, а по-голямата част от осемте милиона тона пластмаса, която всяка година навлиза в морето, идва през реките и техните устия.

>>>Снимки на замърсени акватории с пластмасови отпадъци>>>

Предимството на тези сателити е, че те възприемат различните дължини на вълните, които образуват светлината.

Това ще позволява на учените да изберат отделни пиксели в изображението, за да видят какви предмети могат да съдържат, дори ако не могат да бъдат открити директно.

Методът работи по следния начин: морската вода активно поглъща светлината в близкия инфрачервен спектър. Растенията и всичко, което плува във водата, отразяват светлината в близкия инфрачервен обхват. Но растенията са по-добри от пластмасата, абсорбирайки червената част на спектъра и тази информация може да се използва за търсенето.

В хода на работата сателитите записват снимки на огромни площи от водорасли и пластмасови бутилки, поставени във водата от учени от Егейския университет, за да разберат по-добре спектралните разлики между материалите.

Според Беерман, един от следващите етапи на работа, ще бъде използването на алгоритми за машинно обучение за автоматичен анализ на изображенията.

Първите резултати бяха представени на Общото събрание на Европейския съюз на науките за Земята.

Харесайте нашата Фейсбук-страница