Няколко изтъкнати учени от Междуправителствения панел по изменение на климата (IPCC) заявяват пред Guardian, че процесът на научните консултации на ООН по въпросите на климата трябва да бъде преразгледан, за да се даде възможност на изследователите да дават препоръки за политики и да контролират изпълнението им.

Guardian пише, че намесата идва, след като учените са научили за твърденията, че домакинът на COP28 Ал Джабер е планирал да използва срещата на върха, за да сключи сделки с нефт и газ.

Професор Соня Сеневиратне, заместник-председател на МГИК и координиращ водещ автор от 2012 г. насам, казва пред изданието: "В даден момент трябва да кажем, че ако искате да постигнете тази цел, поставена от политиците, то трябва да се приложат определени политики.

Тъй като изменението на климата става все по-тежко, става все по-трудно да бъдем релевантни на политиката, без да предлагаме свои решения."

Например, учените от IPCC трябва да могат да призовават за постепенно спиране на използването на изкопаеми горива, казва тя.

Професор Джулия Щайнбергер, координиращ водещ автор на главата за смекчаване на последиците от последния доклад за оценка на IPCC, казва пред Guardian: "В момента МГИК не само че не може да прави силни, ясни и разумни изказвания - като например необходимостта от спешно отказване от използването на изкопаеми горива и инвестиции - но и много учени лично са приели, че да не се предписва политика е част от комуникацията им като цяло, а не само от тази на МГИК. Според мен това самозатваряне е контрапродуктивно."