От векове огромно количество въглерод е "на склад" под земята в трайно замръзналата почва на Арктика, известна като вечна замръзналост.

Тъй като климатът на Земята продължава да се затопля, този въглерод е започнал да изтича в атмосферата като метан и въглероден двуокис. Метанът е резултат от дейността на микроби, които се събуждат и усвояват отдавна замразените органични материали в условията на анаеробна среда (липса на кислород).

Ново, финансирано от НАСА проучване, се фокусира върху механизма, който би могъл да ускори отделянето на този атмосферен въглерод (предимно метан и въглероден двуокис), от термокарстовите езера.

Тези езера се образуват, когато размразяването на вечната замръзналост причинява потъване на земята, създавайки вдлъбнатина, която събира дъжд и топящия се сняг и създава цикъл на по-нататъшно размразяване на вечната замръзналост.