Климатичните модели играят голяма роля при прехода на листата от зелен към спиращите дъха есенни цветови нюанси.

>>>>Виж галерията>>>>

През есенните и зимните месеци дните се съкращават, а нощите стават по-дълги. Температурите обикновено се понижават трайно и рязко в края на септември и началото на октомври, особено през нощта и ранните утринни часове.

Преходът към по-къси дни и по-студеното време инициира промяна на цветовете на фотосинтезиращите листа, но дори при аномално топли есенни периоди, какъвто преживяваме в момента, листата все пак пожълтяват - поне на тези на повечето дървесни видове.

През пролетта и лятото хлорофилът, който запазва зеления цвят в листата, непрекъснато се заменя с друг, поради дългите дни и повечето слънчева светлина, но и температурата, разположена непрекъснато в зоната на комфорт на растенията.

Хлорофилът при листопадните растения, обаче, не може да бъде заменен със същата скорост през зимните и есенни месеци, поради по-кратките дни и по-малко слънчева светлина, дори ако температурата не пада под нулата.

Съществуващият хлорофил, който се намира в листата, започва да намалява и изчезва. С намаляването на хлорофила започва промяната на цветовете.

Прохладното и сухо време през този преходен период е благоприятно за есенните цветове.

Променящият се климат, включително повишаването на температурите и нередовните климатични модели на циркулация засягат есенния цикъл на листата. През последните години някои градски дървета показват удължено задържане на зелените си листа до късна есен и дори началото на зимата, при липса на силни студове.

Все пак са необходими повече данни за определяне на въздействията.

По-топлото време в северната част на източната част на Съединените щати също е причинило по-късни срокове на листопада, според д-р Марк Абрамс, професор по наука и управление на екосистемите в университета в Пенсилвания.

Температурите обикновено падат значително до края на септември, особено през нощта и отиват в ниските едноцифрени положителни и дори в слабоотрицателни стойности. Това понижение е важно за падането на листата, такова наблюдавахме и у нас в последните дни на изминалия септември.

"Ако глобалното затопляне смекчава и измества по-късно тази фаза на охлаждане, то ще намали възможността за проявата на цялата палитра от красиви есенни цветове", казва ученият. По-късно нараства вероятността за по-резки захлаждания, при които листата просто измръзват все още зелени и опадат, без да се обагрят изцяло в есенни цветове.

Други изследвания предполагат, че на по-късното пожълтяване и опадане на листата влияе и повишеното с над две трети количество въглероден двуокис в атмосферата, сравнено с това отпреди столетие, тъй като този газ се явява храна за растенията.

Променливите метеорологични условия, както и над средните валежи през преходния период, също могат да окажат влияние върху листата и падането им.

Много влажното време през критичния период също забавя падането на листата.

За разлика от това, много сухото лятно време може да причини обратния ефект, преждевременно пожълтяване и изсъхване, както и частичен преждевременен листопад у някои видове.

Силните бури и високите скорости на вятъра са друго потенциално възможно отрицателно въздействие върху листата.